Speeltuin paviljoen Amsterdam

Het was geen gemakkelijk proces in Amsterdam Watergraafsmeer een nieuw speeltuin paviljoen te realiseren. Er waren grote ambities en helaas bleek het originele ontwerp bij lange na niet realiseerbaar voor het budget. Er moest drastisch bezuinigd worden. Zo maakten de corten stalen gevels plaats voor Rockpanel platen, het geknikte dak met daktuin verviel, de overstekken werden minder en de graveringen van de gevelplaten vervielen.

“Er moest drastisch bezuinigd worden”

Desondanks is er toch een paviljoen gerealiseerd, weliswaar een stuk soberder dan het originele ontwerp, waar de bewoners dagelijks van genieten. De vaste banken met plantenbakken en de luifels zijn wel uitgevoerd. Het maakt de strakke gevels wat levendiger, passend bij de speeltuin.

Originele ontwerp

Enkele beelden van het eerste ontwerp, zoals vergund door de gemeente Amsterdam. Helaas bleek dit niet haalbaar binnen het budget in de huidige markt.